Świadczenie usług społecznych w zakresie żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków w oddziały

Numer przetargu: 1/ZP/2018
Tryb przetargu: wybierz tryb
Termin realizacji: od.01.02.2018r. do 31,01.2019r.
Termin składania ofert: 15 stycznia, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 15 stycznia, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 100 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

Opis przetargu:

Unieważnienie 18.01.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert 15.01.2018r.

Odpowiedzi żywienie 11.01.2018r.

SIWZ 2018

Załączniki:

Kategorie