Usługa objęcia opieką serwisową oprogramowania aplikacyjnego INFOMEDICA i AMMS w PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

Numer przetargu: 33/Zp/20
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 48 miesięcy
Termin składania ofert: 23 grudnia, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 23 grudnia, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=eed99ef6-ba2b-412e-9501-605eb54b1ac6

Opis przetargu:

siwz 33-zp-20

Informacja z otwarcia ofert 33-zp-20

29 grudnia, 2020

wyniki 33-zp-20 serwis opr

Załączniki:

Kategorie