Usługa pralnicza obejmująca pranie i dezynfekcję asortymentu przekazanego do prania oraz transport obejmujący załadunek i rozładunek w magazynie bielizny Zamawiającego

Numer przetargu: 15/Zp/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 01.10.2017 do 30.09.2018
Termin składania ofert: 11 września, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 11 września, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4ef6bb14-3553-4222-b9cd-75b8bbaad1e8

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 01.09.2017

Ogłoszenie postępowania pn. Usługa pralnicza obejmująca pranie i dezynfekcję asortymentu przekazanego do prania oraz transport obejmujący załadunek i rozładunek w magazynie bielizny Zamawiającego

SIWZ i załączniki usługa pralnicza 15/Zp/17

Ogłoszenie BZP 582056

Informacja z otwarcia ofert sprawa 15-zp-17 usługa pralnicza

 

22 września, 2017

Wodzisław Śląski 22.09.17

Wyniki postępowania 15-zp-17 usługa prania

Załączniki:

Kategorie