Usługa pralnicza obejmująca pranie i dezynfekcję asortymentu przekazanego do prania oraz transport obejmujący załadunek i rozładunek w magazynie bielizny Zamawiającego

Numer przetargu: 26/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 20 września, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 20 września, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=30f05237-1952-4155-8eda-c98c33b9d3b8

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 12.09.18

Ogłoszenie postępowania: ” Usługa pralnicza obejmująca pranie i dezynfekcję asortymentu przekazanego do prania oraz transport obejmujący załadunek i rozładunek w magazynie bielizny Zamawiającego”

SIWZ i załączniki 26-zp-18

Ogłoszenie o zamówieniu 615866

Uwaga: w SIWZ podano błędnie termin składania ofert, poprawiona SIWZ w załączeniu:

SIWZ 26-zp-18 poprawiona

Odpowiedzi na pytania 17.09.18

Zbiorcze zestawienie ofert 20.09.2018r.

3 października, 2018

Wodzisław Śląski 03.10.18

Wyniki postępowania 26-zp-18

Wyniki 26-zp-18 powtórne

Załączniki:

Kategorie