Usługa transportu sanitarnego bez opieki lekarskiej o standardzie odpowiadającym karetce typu A2

Numer przetargu: 12/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 20 marca, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 20 marca, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b9142ff0-13ac-4c9e-a80f-880d65737e0f

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 12.03.2018

Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usługi transportu sanitarnego bez opieki lekarskiej o standardzie odpowiadającym karetce typu A2

SIWZ i załączniki 12-zp-18

Ogłoszenie nr 530030-N-2018

Odpowiedź na pytania 12- zp-18

Informacja z otwarcia ofert 12-zp-18 transport sanitarny

Wyniki transport sanitarny

23 marca, 2018

Wodzisław Śląski 23.03.2018

Wyniki transport sanitarny

Załączniki:

Kategorie