Usługa transportu sanitarnego bez opieki lekarskiej o standardzie odpowiadającym karetce typu A2

Numer przetargu: 13/Zp/20
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 25 maja, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 25 maja, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena-100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c4e458d6-87c8-41a6-9350-5e44d6187fdd

Opis przetargu:

SIWZ transport sanitarny 13-Zp-20

Załącznik nr 4 – transport

Załącznik do umowy- kalkulacja kosztów najmu pomieszczenia

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN 25.05.2020 godzina 10:00, otwarcie ofert 25.05.2020 r. godzina 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540085917-N-2020

Odpowiedź

Informacja z otwarcia ofert 13-zp-20

28 maja, 2020

Wynik

Załączniki:

Kategorie