Usługa transportu sanitarnego bez opieki lekarskiej o standardzie odpowiadającym karetce typu A2

Numer przetargu: 23/Zp/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 3 listopada, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 3 listopada, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=07c18893-3f21-4efa-9382-0f9ff8ae01ea

Opis przetargu:

Ogłoszenie o postępowaniu na usługę transportu sanitarnego bez opieki lekarskiej o standardzie odpowiadającym karetce typu A2

SIWZ 23-zp-17 transport sanitarny

Załącznik nr 4 -opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie BZP 606638-N-2017

Odpowiedź na pytania 23-zp-17

UWAGA – zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 03.11.2017 godzina 10:00, otwarcie ofert: 03.11.2017, godzina 10:15

Informacja z otwarcia ofert 23-Zp-17 03.11.17

 

 

8 listopada, 2017

08.11.2017 Informacja o wynikach postępowania

Wyniki postępowania 23-zp-17 transport sanitarny

 

Załączniki:

Kategorie