Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach budynku po byłym Oddziale Chorób Wewnętrznych II w Rydułtowach

Numer przetargu: 28/Zp/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 6 tygodni od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 28 grudnia, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 28 grudnia, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f5f17787-a87d-4735-b87b-9c63f9d01f25

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 13.12.17

Ogłoszenie postępowania „Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach budynku

po byłym Oddziale Chorób Wewnętrznych II w Rydułtowach”

SIWZ i załaczniki 28-zp-17

Odpowiedź na pytania 28-zp-17

Informacja z otwarcia ofert 28-zp-17 prace malarskie

 

11 stycznia, 2018

Wodzisław Śląski 11.01.18

Wyniki postępowania 28/Zp/17

Załączniki:

Kategorie