Wymiana linii zasilającej oraz głównej rozdzielni elektrycznej w pawilonie głównym Szpitala w Wodzisławiu Śląskim

Numer przetargu: 14/ZP/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji:
Termin składania ofert: 12 września, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 12 września, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 60 %
Termin wykonania - 30%
Kary umowne - 10%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1805f66f-4824-495f-b258-a71c3d6a63d5

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 24.08.2017 r.

Ogłoszenie postępowania pn. Wymiana linii zasilającej oraz głównej rozdzielni elektrycznej

w pawilonie głównym szpitala w Wodzisławiu Śląskim

SIWZ 14/Zp/17 – wymiana rozdzielni

Ogłoszenie w BZP 577319-N-2017

Załączniki do SIWZ 14-zp-17

UWAGA – zmiana terminu składania ofert. Nowy termin 12.09.2017 r. godzina 10:00, otwarcie ofert 12.09.2017 r. godzina 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.09.2017

UWAGA: zmiana projektu 

Zmieniony projekt

Odpowiedz na pytania 14-zp-17

Informacja z otwarcia ofert 14-zp-17 wymiana rozdzielni

 

18 września, 2017

Wodzisław Śląski 18.09.17

Wyniki postępowania 14-zp-17

 

Załączniki:

Kategorie