Zakup ambulansu sanitarnego i urządzenia do kompresji klatki piersiowej

Numer przetargu: 25/Zp/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 12.12.2017
Termin składania ofert: 17 listopada, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 17 listopada, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

1. Cena oferty - 60%
2. Gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy - 10 %
3. Gwarancja na powłoki lakiernicze - 10 %
4. Gwarancja na zabudowę medyczną - 10 %
5. Gwarancja na wyposażenie medyczne - 10 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4f164027-9390-4767-82fe-57a2fce6a97f

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 09.11.2017

Ogłoszenie postępowania pn. Zakup ambulansu sanitarnego i urządzenia do kompresji klatki piersiowej

SIWZ 25-Zp-17

Ogłoszenie BZP 614190-N-2017

Załącznik nr 2 opis parametrów ambulans

Odpowiedzi na pytania 25-zp-17 ambulans

Informacja z otwarcia ofert 25-zp-17

Wynik ambulans 21.11.17

 

 

 

21 listopada, 2017

Wodzisław Śląski 21.11.17

Wynik ambulans 21.11.17

 

 

Załączniki:

Kategorie