Zakup aparatu do znieczulania oraz wózków anestezjologicznych

Numer przetargu: 19/Zp/20
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 4 tygodni od zawarcia umowy
Termin składania ofert: 5 października, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 5 października, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -60 pkt
Gwarancja - 20 pkt
Bezpłatne przeglądy po gwarancji- 20 pkt

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95a345b5-9616-4061-b733-ef5e9a0bca12

Opis przetargu:

Zbiorcze zestawienie ofert 05.10.2020 r.

Załącznik Dział III nr 3- po zmianach wprowadzonych w odpowiedziach z dnia 30.09.2020r.

Odpowiedzi 30.09.2020r.

UWAGA!!! Przesunięcie terminu składania ofert!!! Nowy termin to 05.10.2020 r. godzina 10:00, otwarcie ofert 05.10.2020 r, godzina 10:15, Dział Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i w  Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Ogłoszenie o zmianie nr 540188066

SIWZ 19-zp-20

Załącznik nr 2 pakiet I-aparat do znieczulania

załącznik nr 2- Pakiet II- zestaw wózków anest

12 października, 2020

Wynik

Załączniki:

Kategorie