Zakup diatermii

Numer przetargu: 16/Zp/20
Tryb przetargu: wybierz tryb
Termin realizacji: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 8 września, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 8 września, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena- 60%
Gwarancja- 20%
Bezpłatne przeglądy po okresie gwarancji - 20%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=44900a43-ae98-42c8-9ae0-507549a69a10

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski, 27.08.2020

Ogłoszenie postępowania na zakup diatermii – 2 szt.

SIWZ 16-zp-20 diatermia

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 578452

protokol otwarcie ofert 16-2020

 

15 września, 2020

Powiadomienie o wynikach 16/Zp/20

Załączniki:

Kategorie