Zakup energii elektrycznej

Numer przetargu: 3/ZP/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji:
Termin składania ofert: 13 lutego, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 13 lutego, 2017, godzina: 10:30
Kryteria oceny:

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

Opis przetargu:

Ogłoszenie

SIWZ – energia – 2017

Załącznik nr 6 oferta wykonawcy

Taryfy- zał nr 7

odpowiedż

Taryfy – wersja word

protokol otwarcie ofert 3-zp-17

Unieważnienie wyników postepowania

28 lutego, 2017

Wynik

Wynik po ponownym badaniu ofert

Załączniki:

Kategorie