Zakup energii elektrycznej

Numer przetargu: 3/ZP/19
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy
Termin składania ofert: 5 lutego, 2019, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 5 lutego, 2019, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ba2e2785-26b9-4785-9c26-f265cc1cfb7b

Opis przetargu:

SIWZ – energia – 2019

Załącznik nr 6 – taryfy

Odpowiedź na pytania 3-zp-19

Informacja z otwarcia 3-zp-19

20 lutego, 2019

Wynik

Załączniki:

Kategorie