Zakup narzędzi chirurgicznych

Numer przetargu: 14/Zp/20
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 26 czerwca, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 26 czerwca, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a07c8bcf-aa10-4d04-8b99-01eeb1cad9bb

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 10.06.2020

Ogłoszenie postępowania pn. Zakup narzędzi chirurgicznych

SIWZ 14-zp-20

Ogłoszenie o zamówieniu 549641-N-2020

Załącznik nr 3 oświadczenie o warunkach gwarancji

Uwaga: zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 24.06.2020 godzina 10:00, otwarcie 24.06.2020 godzina 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 26.06.2020, godzina 10:00, otwarcie ofert 26.06.2020 godzina 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.06.20

Odpowiedzi na pytania 14-zp-20

Informacja z otwarcia ofert 14-zp-20

 

 

1 lipca, 2020

Wodzisław Śląski 01.07.2020
Wyniki postępowania

Wyniki postępowania 14-zp-20

Załączniki:

Kategorie