Zakup oleju napędowego dla pojazdów pogotowia ratunkowego

Numer przetargu: 37/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 25 października, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 25 października, 2018, godzina: 10:30
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fad6264e-48a0-48c2-93b1-7897b84fa50e

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 15.10.18

Ogłoszenie o postępowaniu na Zakup oleju napędowego dla pojazdów pogotowia ratunkowego 

Zakup oleju napędowego 37-zp-18

Ogłoszenie o zamówieniu 636126-n-2018

Odpowiedzi na pytania 17.10.18

UWAGA: zmiana terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert 25.10.18 godzina 10:00, otwarcie ofert 25.10.18 godzina 10:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.10.18

Odpowiedzi na pytania 22.10.18

Zbiorcze zestawienie ofert 37-zp-18

29 października, 2018

Wodzisław Śląski 29.10.18

Wyniki postępowania 37-zp-18

Załączniki:

Kategorie