Zakup sprzętu i aparatury medycznej

Numer przetargu: 11/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 4 tygodni od zawarcia umowy
Termin składania ofert: 23 marca, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 23 marca, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

a) Część nr 2, 3 - cena oferty - 100 pkt
b) Część nr 1,4,5,6,7,8 – cena oferty – 60 pkt
c) gwarancja -24 pkt
d) ilość bezpłatnych przeglądów urządzeń po okresie gwarancji – 16 pkt.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=113cbf78-0b49-438c-8243-9c87eccbd6f4

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 14.03.2018

Ogłoszenie o postępowaniu Zakup sprzętu i aparatury medycznej

SIWZ 11-zp-18 dostawa urządzeń medycznych

Ogłoszenie 531248-n-2018

Pakiet nr 2 – poprawiony załącznik narzędzia laparoskopowe

Odpowiedź na pytania 11-zp-18

Odpowiedź na pytania 11-zp-18 część 2

Informacja z otwarcia ofert 11-zp-18

4 kwietnia, 2018

Wodzisław Śląski 04.04.2018

Wyniki postępowania 11/Zp/18

Załączniki:

Kategorie