Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Numer przetargu: WFZ.272.5.15.2017
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 6 listopada, 2017, godzina: 13:00
Termin otwarcia ofert: 6 listopada, 2017, godzina: 13:15
Kryteria oceny:

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

Opis przetargu:

Dyrekcja PPZOZ informuje o postępowaniu prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim”

Szczegółowy opis postępowania (SIWZ i Załączniki) znajduje się na stronie http://www.bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/019/003

 

Załączniki:

Kategorie