Zakup sprzętu i aparatury medycznej

Numer przetargu: 24/Zp/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 22.12.2017
Termin składania ofert: 17 listopada, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 17 listopada, 2017, godzina: 10:30
Kryteria oceny:

Cena - 60
Gwarancja-40

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6dba3503-30c0-43f7-8d3d-1e3215217e57

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 08.11.2017

Ogłoszenie o postępowaniu na Zakup sprzętu i aparatury medycznej

SIWZ 24-zp-17

Załącznik nr 2 do Działu II SIWZ 24-zp-17

Zmiana w SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.11.17

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN 17.11.2017 GODZINA 10:00. OTWARCIE OFERT 17.11.2017 GODZINA 10:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.11.17

Odpowiedzi 24-zp-17 14.11.17

Informacja z otwarcia ofert 24-zp-17

Wzór oświadczenia grupa kapitałowa

Wyniki postępowania 24-Zp-17

 

22 listopada, 2017

Wyniki postępowania 24-Zp-17

 

Załączniki:

Kategorie