Zakup sprzętu i urządzeń medycznych do wyposażenia poradni kardiologicznej

Numer przetargu: 14/ZP/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 4 tygodni
Termin składania ofert: 20 kwietnia, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 20 kwietnia, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 60
Gwarancja - 20
Ilość bezpłatnych przeglądów urządzeń po okresie gwarancji -20

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3b7b03d6-4707-41df-95ad-ab5aa1ae86a0

Opis przetargu:

SIWZ

USG

Aparat EKG

Defibrylator

Holter EKG 3

Holter EKG 12

Holter RR

Oprogramowanie do holtera

Zestaw do prób wysiłkowych z oprogramowaniem i bieżnią

Sprostowanie

Uwaga – Zmiana terminu

Odpowiedzi

protokol otwarcie ofert 14-2018

9 maja, 2018

Wynik

Załączniki:

Kategorie