Zakup sprzętu medycznego oraz narzędzi uzupełniających dla Bloku Operacyjnego

Numer przetargu: 34/Zp/20
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 29 grudnia, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 29 grudnia, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -60 %
Gwarancja - 40%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6da07ce1-e673-4122-a279-fd2fac2513bf

Opis przetargu:

SIWZ-34-zp-20

Zadanie nr 1 -Platforma kamery+głowica

Zadanie nr 2-Pakiet -Stół operacyjny z ramieniem C

Zadanie nr 3-Retraktor

Zadanie nr 4-Zestaw narzędzi uzupełniających dla Bloku Operacyjnego

Odpowiedzi na pytania 34-zp-20

protokol otwarcie ofert 34-2020

Unieważnienie postępowania – cz. 2 i 3 34-zp-20

7 stycznia, 2021

Wynik

Załączniki:

Kategorie
Przetłumacz »