Zakup urządzeń i aparatury medycznej

Numer przetargu: 27/Zp/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 22.12.2017
Termin składania ofert: 1 grudnia, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 1 grudnia, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -60%
Gwarancja - 40%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9124a43d-1f6b-4b64-9561-472f2f5d00d1

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 22.11.2017

Ogłoszenie o postępowaniu „Zakup aparatury i urządzeń medycznych” sprawa nr 27/Zp/17

Siwz i załącznik 27-zp-17

Ogłoszenie o zamówieniu 620643-N-2017

Odpowiedzi na pytania 27-zp-17

Informacja z otwarcia ofert 27-zp-17

Wynik postępowania 27-zp-17. 06.12.2017

6 grudnia, 2017

Wodzisław Śląski 06.12.2017

Wynik postępowania 27-zp-17

Załączniki:

Kategorie