Zakup urządzeń medycznych

Numer przetargu: 40/Zp/20
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 12 stycznia, 2021, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 12 stycznia, 2021, godzina: 10:30
Kryteria oceny:

Cena - 60 %
Gwarancja -40 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7552ebbe-44f0-45cc-a5cc-fc8223a8edff

Opis przetargu:

SIWZ-40-zp-20

Zadanie-nr-1-Pakiet-Stół-operacyjny-z-ramieniem-C

Zadanie nr2-Retraktor

odpowiedź 40-zp-20

protokol otwarcie ofert 40-2020

15 stycznia, 2021

Wynik

Załączniki:

Kategorie