Zakup wideogastroskopu i wideokolonoskopu dla Poradni Gastrologicznej w Rydułtowach

Numer przetargu: 30/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 7 dni od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 11 października, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 11 października, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 60 pkt
Gwarancja - 24 pkt
Ilość przeglądów po okresie gwarancji - 16 pkt

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=902dfeaa-74ca-4f1d-be56-93184ad1b55f

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 02.10.18

Ogłoszenie o postępowaniu „Zakup wideogastroskopu i wideokolonoskopu dla Poradni Gastrologicznej w Rydułtowach”

SIWZ 30-zp-18

Ogłoszenie 630603-N-2018

Informacja z otwarcia ofert 30-zp-18

 

15 października, 2018

Wyniki postępowania

Wyniki 30-zp-18

Załączniki:

Kategorie