Przetargi

PreviousNext13

Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim nr spr 17/Zp/18

Opublikowano: Maj 8, 2018
Termin składania ofert: Maj 16, 2018

SIWZ Szpital Wodzisław komunikacja I Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty SZW …


Świadczenie usług w zakresie wywozu i utylizacji niebezpiecznych odpadów wraz z dzierżawą kontenerów w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Opublikowano: Kwiecień 27, 2018
Termin składania ofert: Maj 8, 2018

Zbiorcze zestawienie ofert SIWZ odpady medyczne 2018 zalacznik-nr-2


Dostawa druków

Opublikowano: Kwiecień 26, 2018
Termin składania ofert: Maj 7, 2018

Wodzisław Śląski 26.04.2018 Ogłoszenie o postępowaniu na dostawy druków Siwz i załączniki 16-zp-18 Ogłoszenie BZP 550787-N-2018 Odpowiedź- druki Informacja z …


Zakup sprzętu i urządzeń medycznych do wyposażenia poradni kardiologicznej

Opublikowano: Kwiecień 10, 2018
Termin składania ofert: Kwiecień 20, 2018

SIWZ USG Aparat EKG Defibrylator Holter EKG 3 Holter EKG 12 Holter RR Oprogramowanie do holtera Zestaw do prób wysiłkowych …


Zakup sprzętu i aparatury medycznej

Opublikowano: Marzec 14, 2018
Termin składania ofert: Marzec 23, 2018

Wodzisław Śląski 14.03.2018 Ogłoszenie o postępowaniu Zakup sprzętu i aparatury medycznej SIWZ 11-zp-18 dostawa urządzeń medycznych Ogłoszenie 531248-n-2018 Pakiet nr 2 …


Usługi związane z usuwaniem awarii sieci i instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych a także wykonywaniem drobnych robót budowlanych, malarskich, dekarskich i instalacyjnych w obiektach PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Opublikowano: Marzec 14, 2018
Termin składania ofert: Marzec 23, 2018

siwz-prace remontowe wzór umowy – prace awaryjne Załącznik nr 3 oswiadczenie 13-zp-18


Usługa transportu sanitarnego bez opieki lekarskiej o standardzie odpowiadającym karetce typu A2

Opublikowano: Marzec 12, 2018
Termin składania ofert: Marzec 20, 2018

Wodzisław Śląski 12.03.2018 Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usługi transportu sanitarnego bez opieki lekarskiej o standardzie odpowiadającym karetce typu A2 …


Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych

Opublikowano: Luty 22, 2018
Termin składania ofert: Marzec 5, 2018

SIWZ –Analizatory ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY załącznik nr 1 Parametry graniczne -analizatory – zał nr 2 zalacznik-nr5-Formularz cenowy Załącznik nr 3 …


Dzierżawa aparatu USG

Opublikowano: Luty 20, 2018
Termin składania ofert: Marzec 1, 2018

Wodzisław Śląski 20.02.18 Ogłoszenie o postępowaniu na dzierżawę aparatu USG w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. SIWZ i …


Dostawa środków czystości

Opublikowano: Luty 16, 2018
Termin składania ofert: Luty 26, 2018

  SIWZ –2018 Czystość Część II wzór umowy Formularz cenowy FORMULARZ CENOWY czystość Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty Załącznik …