PUNKT POBRAŃ WYMAZÓW

MOBILNY PUNKT POBRAŃ WYMAZÓW NA OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA  

Informujemy, że od dnia 18 czerwca 2020 r. działają 2 mobilne punkty pobrań wymazów na obecność koronawirusa, tak zwane drive-thru:

– przy Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51

– przy Szpitalu w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PUNKTU POBRAŃ:

OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA KWARANTANNIE – badanie można wykonać w 10 lub 11 dniu kwarantanny

OSOBY UDAJĄCE SIĘ DO SANATORIUM – wymaz można wykonać nie wcześniej niż  6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego. Warunkiem pobrania wymazu jest wystawienie zlecenia przez sanatorium w systemie elektronicznym (platforma EWP)

 – OSOBY KIEROWANE PRZEZ KRUS NA TURNUSY REHABILITACYJNE W ZAKŁADACH REHABILITACJI LECZNICZEJ – wymaz można wykonać nie wcześniej niż  6 dni przed rozpoczęciem turnusu

 CUDZOZIEMCY ZATRUDNIENI PRZY PRACACH SEZONOWYCH W ROLNICTWIE – wymaz można wykonać najwcześniej w 7 dniu kwarantanny.  UWAGA! pracownik sezonowy musi być ubezpieczony w KRUS (w przeciwnym wypadku koszt badania ponosi zatrudniający go rolnik/plantator). Zatrudniający pracownika sezonowego rolnik musi dostarczyć drogą mailową skan zgłoszenia do ubezpieczenia pracownika sezonowego w KRUS na  adres e-mail:  wija.k@zoz.wodzislaw.pl

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW POBRAŃ:

– przy Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim – codziennie od 07.30-09.30

– przy Szpitalu w Rydułtowach – codziennie od 07.30-09.30

Wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu  511 095 235, 32 45 91 775

Rejestracja czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-14:00

soboty i niedziele w godzinach 07.30-90.30

W dniu 1 września 2020 r . rejestracja czynna od 7.30 do 9.30.

JAK ZROBIĆ BADANIE

Na badanie:

  • zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL (cudzoziemcy – paszport)
  • do mobilnego punktu pobrań udaj się własnym samochodem, bez załatwiania czegokolwiek po drodze
  • na miejscu nie wysiadaj z auta – wymaz zostanie pobrany przez otwarte okno samochodu
  • 2 godziny przed planowanym wymazem nie należy przyjmować posiłków i płynów (chyba, że wykluczają to względy zdrowotne np. u osób z cukrzycą).

Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz  o nim również poinformowany przez sanepid, a w przypadku osób udających się do sanatorium – o wyniku poinformuje sanatorium.

Badanie można wykonać w dowolnym mobilnym punkcie pobrań, znajdującym się na wykazie Ministerstwa Zdrowia.

Aktu­alna lista wszys­t­kich dzi­ała­ją­cych punk­tów pobrań oraz godziny, w których można się do nich zgłosić, jest dostępna:

  1. a) na stronie pac​jent​.gov​.pl.
  2. b) pod numerem infolinii NFZ – 800 190 590 dostęp całodobowy i bezpłatny

CO OZNACZA WYNIK TESTU

Jeśli są już wyniki Twojego testu na obecność koronawirusa, to po zalogowaniu się na Internetowym Koncie Pacjenta zobaczysz jeden z czterech komunikatów:

  • negatywny– wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, że nie masz koronawirusa, zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.

W przypadku negatywnego wyniku stacja sanitarno-epidemiologiczna powinna zwolnić Cię z kwarantanny.

  • niediagnostyczny– to oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną próbkę.
  • nierozstrzygający– to znaczy, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu, wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej od pacjenta po 24–48h.
  • pozytywny– wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2). Potwierdzono obecność koronawirusa, Ty i osoby, które miały z Tobą bliski kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny.

W przypadku dodatniego wyniku, skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i postępuj zgodnie z otrzymanymi zaleceniami albo zgłoś się do lekarza w szpitalu jednoimiennym lub na oddziale zakaźnym.

Jeśli Twój wynik jest niediagnostyczny lub nierozstrzygający, powinieneś umówić się na  kolejny pobór próbki w punkcie mobilnym.