Rozpoczęto termomodernizację budynku Oddziału Pediatrycznego Szpitala w Rydułtowach

W Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęła się właśnie termomodernizacja budynków Szpitala. Inwestycja, której szacunkowa kwota opiewa na 9 470 000 zł, została dofinansowana ze środków RPO WSl 2014-2020 w kwocie 6 025 532 zł. Inwestycję rozpoczęto od termomodernizacji budynku Oddziału Pediatrycznego Szpitala w Rydułtowach.

 

Dzięki wykonanym pracom zmniejszy się ilość emitowanego rocznie do powietrza pyłu PM10 oraz ilość zużywanej energii, co pozwoli zmniejszyć koszty eksploatacji budynków.

Kategorie