Środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim

ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski

 

1. Szpital Rydułtowy (ul. Plebiscytowa 47, 44-200 Rydułtowy)

Podstawa prawna: ustawa prawo atomowe / Dz.U.2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

W jednostce występują następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące;

 • Editor H Fe 601 firmy KS Bochum             -Decyzja nr 320/2012 z dnia 12 września 2012 roku,
 • Vertix Polydoros firmy Siemens                   -Decyzja nr 326/2012 z dnia 12 września 2012 roku,
 • Aparat jezdny Basic 100-30 firmy IMD    -Decyzja nr 324/2012 z dnia 12 września 2012 roku,

Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni:

 • Pracowni Rtg           -decyzja nr 319 z dnia 12 września 2012 roku,
 • Pracownia Rtg         -decyzja nr 325 z dnia 12 września 2012 roku.

Jednostka przed uruchomieniem miała wykonane pomiary rozładunku dawki promieniowania X w otoczeniu aparatów – na podstawie wyników stwierdzono ze dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych oraz 3 mSv/rok dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

Jednostka podlega kontroli Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39 – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej – w ciągu minionych 12 miesięcy ( od 01/01/2020 do 31/12/2020) zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 0,1 mSv.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /Dz.U z 2005 poz.168/ – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

-pracownicy: 20 mSv/rok,

-ogół ludności: 1 mSv/rok.

Uwaga:

 • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
  minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
  i środowisko.
 • Pracownia RTG nie uwalniają do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

2. Szpital Wodzisław Śląski (ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski)

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

W jednostce występują następujące urządzenia  wytwarzających promieniowanie jonizujące;

 • Duo Diagnost firmy Philips     –      Decyzja nr 312/2012  z dnia 12 września 2012 roku,
 • Combi Elevator II firmy Pausch          –       Decyzja nr 314/2012 z dnia 12 września 2012 roku,
 • aparat RADIUS DFG R9 firmy IMD –       Decyzja nr 426/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku
 • aparat jezdny TMS 300 firmy TMS    –       Decyzja nr 545/2017 z dnia 19 października 2017 roku
 • aparat rtg BV LIBRA firmy Philips –        Decyzja nr 11/2018  z dnia 05 stycznia 2018 roku
 • aparat jezdny DX-D 100 firmy Agfa   –       Decyzja nr 481/2019 z dnia 25 października  2019 roku,

Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni:

 • Pracowni Rtg –     decyzja  nr 311 z dnia 12 września  2012 roku,
 • Pracownia Rtg –     decyzja  nr 313 z dnia 12  września  2012 roku,

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono ze dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń  ogólnodostępnych  oraz 3 mSv/rok  dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

Jednostka podlega kontroli Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39  – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01/01/2020 do 31/12/2020) zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej  0,1 mSv.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego

/ Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20 mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownie RTG nie uwalniają do środowiska substancji promieniotwórczych