Strażacy z OSP przy Koksowani w Radlinie przekazali pieniądze dla wodzisławskiego Szpitala

Ochotnicza Straż Pożarna przy Koksowni Radlin wsparła finansowo Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. W zbiórce zorganizowanej przez OSP, dzięki ofiarności jej członków, a także organizacji związkowych działających w Koksowni, udało się zebrać środki w kwocie 6 tys. zł , które zostały przekazane PPZOZ na rzecz walki z koronawirusem.

Jesteśmy wdzięczni za okazane wsparcie i serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

Kategorie