Szczepienia przeciwko COVID-19

Szczepienia przeciwko COVID-19 – etap „0”

 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim został wyznaczony jako szpital „węzłowy” w którym szczepiony jest personel medyczny i niemedyczny podmiotów związanych z ochroną zdrowia (ETAP 0).

W celu zgłoszenia pracowników prosimy o wypełnienie dołączonego formularza i przesłanie go na adres szczepienia@zoz.wodzislaw.pl wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego. Do formularza należy dołączyć podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Formularz zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenia podmiotów medycznych przyjmowane były zgodnie z wytycznymi i w terminach wyznaczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tj. do dnia 14 stycznia 2021 r.

W związku z komunikatem przekazanym przez Agencję Rezerw Materiałowych informujemy, iż od dn. 01.02.2021 r. do dn. 07.03.2021 r. dostawy szczepionek przeciwko COVID-19 na szczepienia pierwszą dawką dla grupy „0” pozostają wstrzymane.

O wznowieniu szczepień grupy „0” będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Zdrowia informujemy, że w dniach od 08.03.2021 r. do 21.03.2021 r. wznowione zostają szczepienia grupy „0” pierwszą dawką.

Szczepienia mogą być wykonywane wyłącznie szczepionką AstraZeneca. Stosowanie szczepionki AstraZeneca jest dopuszczalne u osób dorosłych między 18. a 69. rokiem życia.

Celem umówienia terminu szczepienia PPZOZ nawiąże kontakt telefoniczny z wszystkimi osobami, które zgłosiły chęć szczepienia w tut. szpitalu węzłowym.

 

Szczepienia przeciwko COVID-19 – nauczyciele

 

Od dn. 12.02.2021 r. w szpitalach węzłowych rozpoczynają się szczepienia nauczycieli. Nauczycielom poniżej 60. roku życia będzie podawana szczepionka AstraZeneca.

Szczepienia odbywają się w punkcie szczepień przy Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim – ul. 26 Marca 51. 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dla-nauczycieli

 

Szczepienia przeciwko COVID-19 – w miejscu pobytu pacjenta

 

Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień.

W celu rejestracji do szczepienia wyjazdowego należy skontaktować się ze świadczeniodawcą podstawowej opieki zdrowotnej, pod którego opieką pacjent pozostaje, czyli swoim lekarzem / placówką podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub pielęgniarką opieki długoterminowej.

Placówka zweryfikuje przynależność pacjenta do danej placówki i sprawdzi czy pacjent posiada e-skierowanie na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2. Jeśli pacjent nie posiada e-skierowania a należy do grupy, objętej bieżącym harmonogramem szczepień, wówczas lekarz placówki POZ wystawia pacjentowi stosowne skierowanie.

Lekarz POZ oceni zasadność szczepienia pacjenta w miejscu pobytu na podstawie posiadanej wiedzy i dokumentacji medycznej pacjenta lub udzielonej teleporady bądź wywiadu z osobą działającą w imieniu pacjenta.

Placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub pielęgniarki opieki długoterminowej mogą dokonywać zgłoszenia osób wymagających szczepienia w warunkach domowych na wskazany adres email – szczepienia@zoz.wodzislaw.pl, korzystając z zamieszczonego poniżej formularza zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia – szczepienie w miejscu pobytu pacjenta

 

Szczepienia populacyjne

 

Dyrekcja PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że od dnia 23.04.2021 r. punkt szczepień przy Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim będzie realizował Narodowy Program Szczepień Populacyjnych przeciw COVID-19.

Rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 można dokonać:

  • dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię – 989,
  • elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl,
  • telefonicznie w punkcie szczepień populacyjnych pod nr tel. 535-339-628 oraz 533-915-924 w godzinach od 7:30 do 14:00.

Proces szczepień jest podzielony na etapy wskazane w Narodowym Programie Szczepień.

Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem:

  • 19 kwietnia – rocznik 1968,
  • 20 kwietnia – rocznik 1969,
  • 21 kwietnia – rocznik 1970,
  • 22 kwietnia – rocznik 1971,
  • 23 kwietnia – rocznik 1972,
  • 24 kwietnia – rocznik 1973.

Wszystkie osoby urodzone przed rokiem 1968 mogą dokonać rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19  w dowolnym terminie.

Osoby, które uznają, iż z przyczyn zdrowotnych nie będą mogły skorzystać ze szczepienia, w wyznaczonym terminie, uprasza się o niezwłoczny kontakt z punktem szczepień przeciwko COVID-19, celem przesunięcia terminu.

 

Przed szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego.

 

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego 

 

Informacje dot. szczepionek:

Charakterystyka produktu leczniczego – Comirnaty Pfizer

Ulotka dla pacjenta Comirnaty Pfizer

Charakterystyka produktu leczniczego – AstraZeneca

Ulotka dla pacjenta Vaccine AstraZeneca

 

Koordynator ds. szczepień:

 

Klaudia Wija

tel. (32) 4591 849 ( od pon. do pt. w godz. od 7:00 do godz. 14:35)

e-mail:  szczepienia@zoz.wodzislaw.pl

 

Rejestracja do szczepień: (32) 4591 711 (od pon. do pt. w godz. od 7:00 do godz. 14:35)