Szpital otrzymał nowy holter

Dzięki darowiźnie przekazanej przez Sebastiana Kowalskiego, dyrektora POL-EKO APARATURA Sp. j., do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim trafił holter ciśnienia.

Holter ciśnienia RR ABPM50 przez 24 godziny monitoruje skoki lub spadki ciśnienia tętniczego. Rejestrator przeprowadza automatyczne pomiary w zaprogramowanych odstępach czasowych.Urządzenie zostało przekazane na potrzeby Oddziału Neurologicznego Szpitala w Wodzisławiu Śląskim.

Dnia 9 maja br. w siedzibie Dyrekcji Szpitala odbyło się oficjalne spotkanie z Panem Sebastianem Kowalskim, dyrektorem POL-EKO APARATURA Sp. j., w którym udział wziął Starosta Wodzisławski Ireneusz Serwotka oraz Dyrektor PPZOZ Dorota Kowalska. W czasie spotkania, Starosta i Pani Dyrektor dziękowali w imieniu społeczności Powiatu Wodzisławskiego za okazane wsparcie i charytatywne działania na rzecz szpitala.

Kategorie