Dotacja w sprawie wymiany ambulansu pogotowia ratunkowego – Wodzisław Śląski

3

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Poprawa skuteczności udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego poprzez wymianę ambulansu pogotowia ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim.

Beneficjent: Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.

Wartość całkowita projektu 424 126,00 PLN
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 359 159,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu jest wymiana ambulansu wraz z zakupem nowego wyposażenia, co pozwoli na poprawę dostępu pacjentów do wysokiej jakości usług ratownictwa medycznego.

Projekt jest finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz w 15% ze środków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.csioz.gov.pl