Wymiana ambulansu wraz z wyposażeniem

7

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Wymiana ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznego
zespołu ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

Beneficjent: Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

Wartość całkowita projektu 434 345,13 PLN
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 369 193,36 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

 

Załączniki

Projekt
Ulotka