Teleporady w poradniach specjalistycznych PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śląski 17.03.2020r.

 

Informacja dla pacjentów!

Teleporady w poradniach specjalistycznych PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia w poradniach specjalistycznych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim  udzielane są teleporady. Dotyczy to pacjentów kontynuujących opiekę w danej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem opieki i stanem kliniczny pacjenta.

 

Teleporady udzielane są pod numerami telefonów:

 

Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim:

32 4591 747

32 4591 791

32 4591 797

 

Zespół Poradni Specjalistycznych w Rydułtowach :

32 4592 535

32 4592 526

Kategorie