Teren wokół ZPS zmieni swój wygląd

10 października w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim podpisana została umowa na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim. Podczas podpisania umowy obecni byli: Starosta Wodzisławski Ireneusz Serwotka, Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wala, Członek Zarządu Powiatu Leszek Bizoń, Prezes spółdzielni mieszkaniowej „ROW” Jan Grabowiecki oraz Dyrektor PPZOZ Dorota Kowalska.

Przebudowa za kwotę niemal 300 tys. zł. obejmować będzie m.in.: budowę nowych miejsc postojowych, przebudowę chodników, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz z betonowych płyt ażurowych, wykonanie oświetlenia terenu, a także uporządkowanie terenów zielonych wraz z doborem drzew i krzewów. Prace zakończą się w maju 2019 roku.

Kategorie