Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach                                     i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

W związku z art.  150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ze względu na przekroczenie wartości, którą PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach przeznaczył na finansowanie świadczeń udzielanych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – konkurs ofert został unieważniony w dniu 17.01.2020 roku.

Kategorie