Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii w Rydułtowach i Poradni Gastroenterologicznej w Rydułtowach oraz wykonywanie procedur z zakresu endoskopii dla pacjentów oddziałów szpitalnych