Uroczystość oddania do użytku po remoncie poradni w ZPS w Wodzisławiu Śląskim

 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_0609-Copy-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_0611-Copy-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_0625-Copy-1-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_0627-Copy-1-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_0634-Copy-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_0636-Copy-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_0655-Copy-1-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_0659-Copy-1-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_0665-Copy-1-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/09/DSC_0672-Copy-1-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2018/09/Zdjęcie-ZPS.jpg

W dniu 18 września br. w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim dokonano uroczystego oddania do użytku po remoncie doposażonych w nowy sprzęt i aparaturę medyczną Poradni Kardiologicznej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Dyrektor PPZOZ Dorota Kowalska przywitała oraz oprowadziła po nowowyremontowanych poradniach zaproszonych Gości: Parlamentarzystów Ziemi Śląskiej, Przedstawicieli Powiatu Wodzisławskiego oraz Włodarzy Miasta Wodzisław Śląski.

W ramach modernizacji poradni: wymieniono częściowo stolarkę drzwiową, wykonano nowe ścianki działowe na ruszcie stalowym, wymieniono stare i zniszczone piony instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej i ciepłej, wykonano nowe tynki ścian, wykonano nowe podkłady i posadzki z wykładzin PCV, wykonano nową instalację oświetlenia podstawowego, gniazd wtyczkowych oraz internetowych, wykonano gładzie ścian i sufitów oraz prace malarskie.

Jak podkreśliła Dyrektor Dorota Kowalska, inwestycja w znaczącym stopniu przyczynia się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów.

W Poradni Chirurgii Ogólnej wykonywane będą badania dopplerowskie, USG jamy brzusznej. Ponadto udzielane będą porady chirurgiczne w zakresie chorób naczyń oraz diagnostyki onkologicznej. W Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej poza standardowymi świadczeniami dotychczas udzielanymi, wykonywane będą drobne zabiegi ortopedyczne w znieczuleniu miejscowym, co zwiększy dostępność tego typu świadczeń dla pacjentów. Pacjentom będą udzielane świadczenia bez konieczności hospitalizacji, co znacząco skróci kolejki oczekujących i zmniejszy niedogodności. W Poradni Kardiologicznej wykonywane będą badania echokardiografii, badania wysiłkowe serca na bieżni ruchomej, HOLTER oraz badania EKG.

Podczas spotkania, Dyrektor Dorota Kowalska przekazała podziękowania za udzielaną pomoc Parlamentarzystom Ziemi Śląskiej, na ręce Starosty Wodzisławskiego Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego oraz Radzie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

W trakcie uroczystości na ręce Dyrektor Doroty Kowalskie Prezydent Miasta Wodzisław Śląski przekazał decyzję w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych Szpitala z tytułu podatku od nieruchomości za okres od lipca 2017 r. do sierpnia 2018 r.

Poniżej linki do materiałów medialnych

https://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,poradnie-przy-szpitalu-otwarte-podatek-od-nieruchomosci-umorzony,wia5-3266-18379.html

https://www.vanessa.fm/lepsza-pomoc-w-poradniach

 

 

 

Kategorie