Wizyta licealistów w Szpitalu w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości

 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/1-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/2-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/3-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/4-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/5-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/6-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/7-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/8-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/9-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/10-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/11-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/12-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/13-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/14-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/15-628x353.jpg
 • http://zoz.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/16-628x353.jpg

W ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości, 20 marca 2019 roku, gościliśmy w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim grupę uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. 14. Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim.

Największe zainteresowanie młodzieży wzbudziła praca ratowników medycznych, którzy zaprezentowali wyposażenie karetki pogotowia ratunkowego i opisali najczęstsze przyczyny ich interwencji.

Po wizycie na Stacji Pogotowia Ratunkowego, uczniowie przeszli do sali szkoleniowo – konferencyjnej w Zespole Poradni Specjalistycznych, gdzie została im przedstawiona struktura Szpitala, zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, lek. Janusz Tkocz, ortopeda i traumatolog narządu ruchu opowiedział uczniom o specyfice zawodu lekarza ortopedy oraz o przebiegu studiów medycznych. Pani Jolanta Muskała, kierownik ds. organizacyjno-administracyjnych Zespołu Poradni Specjalistycznych przybliżyła uczniom specyfikę pracy pielęgniarki w poradniach specjalistycznych oraz omówiła kwestie dotyczące funkcjonowania kierowanych przez nią poradni specjalistycznych. Z kolei, pani Katarzyna Szlaga, kierownik sterylizatorni, wytłumaczyła uczniom, czym zajmuje się kierowana przez nią komórka oraz szczegółowo omówiła zasady dezynfekcji i wyjaławiania sprzętu, aparatury, narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów wymagających sterylizacji. Na koniec tej części spotkania, zaprezentowano uczniom film promocyjny dotyczący Szpitala w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim.

Następnie, uczniowie mieli możliwość zwiedzić nowo wyremontowane i doposażone w nowoczesny sprzęt Poradnie Kardiologiczną oraz Chirurgii Ogólnej, gdzie kardiolog lek. Katarzyna Brawańska oraz chirurg lek. Bartosz Małecki przybliżyli im pracę lekarzy specjalistów w poradniach. Ponadto, część uczniów zwiedziła wyremontowaną Poradnię Urologiczną.

Na koniec, uczniowie przeszli do Pracowni Mikrobiologicznej, gdzie pani Bożena Grzenik, kierownik Pracowni, zapoznała młodzież z tajnikami zawodu diagnosty oraz z ofertą badań wykonywanych w laboratorium.

Kategorie