Wizyta Wiceministra Waldemara Kraski w PPZOZ i uroczyste przekazanie ambulansu

W dniu 15 lipca br. w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim odbyło się uroczyste przekazanie nowej karetki pogotowia ratunkowego zakupionej przez PPZOZ w ramach unijnego projektu Ministerstwa Zdrowia. Z tej okazji do naszego Szpitala przybył m.in. Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska, parlamentarzyści, Wojewoda Śląski oraz Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Dyrektor PPZOZ Krzysztof Kowalik podziękował za środki, dzięki którym możliwy był zakup nowego ambulansu. Podkreślał, że każde wsparcie dla Szpitala jest na wagę złota. Słowa szczególnej wdzięczności dyrektor skierował do Wiceministra Waldemara Kraski oraz Senator Ewy Gawędy.

Starosta Leszek Bizoń zwracał uwagę na potrzebę współpracy na rzecz lokalnego i krajowego systemu ochrony zdrowia. Ponadto wyraził wdzięczność wszystkim osobom, dzięki którym nowy ambulans zasilił Stacje Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. Słowa szczególnego podziękowania Starosta adresował do pracowników Pogotowia Ratunkowego.

Nowy ambulans marki renault warty jest ponad pół miliona złotych. To pojazd wyposażony we wszelki niezbędny sprzęt. Zastąpi wysłużoną karetkę z 2004 r. PPZOZ pozyskał na jego zakup 520 tys. zł w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia pod nazwą „Realizacja zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19” współfinansowanego przez Unię Europejską. Z tej kwoty 442 tys. zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, reszta to środki krajowe. Co ważne, Szpital nie musiał zabezpieczać w projekcie żadnego wkładu własnego, gdyż pokryło go Ministerstwo.

Kluczyki do samochodu oraz dowód rejestracyjny dyrektorowi PPZOZ wręczył Wiceminister Kraska wspólnie z senator Ewą Gawędą. Zanim jednak karetka została oddana ratownikom pogotowia jej poświęcenia dokonał ksiądz Janusz Badura, dziekan dekanatu Wodzisław Śląski. Później zaproszeni goście, wśród których byli m.in. parlamentarzyści: Adam i Ewa Gawęda, Teresa Glenc, Wojciech Piecha, Wojewoda Jarosław Wieczorek, Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Łukasz Pach, radni powiatowi i miejscy mogli zapoznać się z możliwościami technicznymi nowego ambulansu.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim

Kategorie