Wsparcie finansowe dla PPZOZ

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim otrzymał 514 000 zł w ramach, utworzonego przez samorząd województwa, solidarnościowego funduszu wsparcia dla szpitali powiatowych.

Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się, zapobiegania i zwalczania COVID–19.

Środki finansowe zostały przekazane Szpitalowi dzięki zaangażowaniu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego, Jarosława Szczęsnego. Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Kategorie