Wynik konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę wykonujące zawód diagnosty laboratoryjnego w Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej