Wynik konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej RTG i USG w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach