Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę wykonującą zawód diagnosty laboratoryjnego w Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej