Wyniki konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej