Wyniki konkursu ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii w Rydułtowach i Poradni Gastroenterologicznej w Rydułtowach oraz wykonywanie procedur z zakresu endoskopii

Wodzisław Śląski 22.09.2021r.

  

Wyniki konkursu ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii w Rydułtowach i Poradni Gastroenterologicznej w Rydułtowach oraz wykonywanie  procedur z zakresu endoskopii dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim

W toku postępowania konkursowego wybrano ofertę :

Karol Holona – Indywidualna Praktyka Lekarska,               

 44-270 Rybnik,

Ul. Jabłoniowa 16

NIP: 642-275-75-62.

 

Szczegóły konkursu 

Kategorie