Wyniki konkursu ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – w charakterze lekarza w zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śl.