Wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Poradni Neurologicznej w Wodzisławiu Śląskim