Wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Izbach Przyjęć szpitala w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach