Wznowienie działalności leczniczej Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim uprzejmie informuje, że z dniem 28 kwietnia 2021 roku wznowiona zostanie działalność Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym w Szpitalu w Rydułtowach – Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego.

Kategorie